top of page

Privacy

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van de klanten van galerie ECCE.

 

Indien u klant bent van ons, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met de privacywet te mogen toepassen.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor informatie i.v.m. de verkoop van producten, klachtenafhandeling en algemene communicatie tussen galerie ECCE, de klant en eventueel, indien noodzakelijk (zoals bijvoorbeeld klachtenafhandeling), met producenten. 

Wij bewaren uw klantgegevens zolang u klant bent bij ons, tot maximaal 5 jaar. 

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan info@galerie-ecce.nl.

bottom of page